1. Μελέτη εγκαταστάσεων Τ/Κ στο Ναύπλιο. Εργοδότης: Ο.Τ.Ε. 1972.
  2. Μελέτη εγκαταστάσεων Τ/Κ στο Ψυχικό. Εργοδότης: Ο.Τ.Ε. 1973.
  3. Κατασκευή βάσης δεδομένων εγκαταστάσεως Ανεμογεννητριών. Εργοδότης: Κ.Α.Π.Ε 1992.