Η εταιρεία “Θ. Μπαρκούρας και Συνεργάτες Ε.Ε. ” αποτελεί συνέχεια του προσωπικού γραφείου του Θ.Μπαρκούρα το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και διαμορφώθηκε στην σημερινή του μορφή το 1996.

Το γραφείο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ,   με αριθμό μητρώου 520 για την εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες

(09) Ηλεκτρομηχανολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες – Τάξη πτυχίου Ε
(14) Ενεργειακές μελέτες–Τάξη πτυχίου Γ
(15) Βιομηχανικές μελέτες–Τάξη πτυχίου Α
(27) Περιβαλλοντικές μελέτες–Τάξη πτυχίου Γ

Το γραφείο έχει πλούσια και πολυσχιδή εμπειρία μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης σε:

 • Έργα τουριστικής ανάπτυξης (Ξενοδοχεία, Μαρίνες, κλπ.)
 • Εγκαταστάσεις Υδροθεραπείας – θαλασσοθεραπείας
 • Κτίρια γραφείων – καταστημάτων
 • Εργοστάσια
 • Εκπαιδευτικά κτίρια
 • Σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής και εξοικονόμισης ενέργειας

Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία σε:

 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Εκτιμήσεις
 • Οικονομικοτεχνικές μελέτες και
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι διπλωματούχοι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με πτυχία master ή PhD, με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελέτων.

Το γραφείο διαθέτει άρτια μηχανοργάνωση και υπερεπαρκή εξοπλισμό για την ταυτόχρονη κάλυψη πολλών αντικειμένων και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για την σχεδίαση, επίβλεψη, οργάνωση, διοίκηση των έργων και τον χρονικό προγραμματισμό.