1. Νέος  Αεροσταθμός Κυθήρων. Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  Ι. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ -ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ .  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 1997.
 2. Νέος  Αεροσταθμός Σάμου (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής) Εργοδότης:  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΕ -Γ.Ν.ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΤΤΕΒΕ. 1998.
 3. Επέκταση Αεροσταθμού Ηρακλειου  (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής). Εργοδότης : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ  ΑΕ -ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ   ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ- ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ. 1998.
 4. Μελέτη Επεκτάσεων Αεροσταθμού  Ρόδου  Διαγόρας   Ηρακλειου  (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής).  Εργοδότης:  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ   Α.Τ.Ε., ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε., ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. 1998.
 5. Νέος αεροσταθμός Ζακύνθου (Μελέτη διαγωνισμού Μελετοκατασκευής). Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΤΤΙ- ΚΑΤ ΑΤΕ – Ι.Γ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ  1999.
 6. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ της Ο.Α (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής). Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΕ -ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ   ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΔΙΕΚΑΤ. 1999.
 7. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» CATERING της OLYMPIC CATERING    (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής). Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ  ΑΤΕ  – ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ  ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ. 1999.
 8. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ (Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής). Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    -ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ  ΕΛΛΑΣ ΑΕ –  ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ  – ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ. 1999.
 9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη διαγωνισμού μελετοκατασκευής). Εργοδότης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    -ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ-  ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ. 1999.
 10. Nότια επέκταση της Γραμμής 2  ΔΑΦΝΗ –ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. (επίπεδο μελέτης γιά την  δημοπράτηση με το σύστημα μελετοκατασκευής σε συνεργασία με τα γραφεία BENSPO HELLAS  και Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ). 2001.
 11. Επέκταση της Γραμμής 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ. (επίπεδο μελέτης γιά την δημοπράτηση με το σύστημα μελετοκατασκευής σε συνεργασία με τo γραφείο Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ). 2004.
 12. Επέκταση της γραμμής Τραμ από ΣΕΦ στον Πειραιά. Εργοδότης: ΘΕΜΕΛΗ  2013