1. Μελέτη Υποκαταστήματος Τράπεζας Κρήτης στη Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εργοδότης: Τράπεζα Κρήτης 1988.
  2. Μελέτη Υποκαταστήματος Τράπεζας Κρήτης στον Αγ. Γεώργιο Θεσσαλονίκης. Εργοδότης: Τράπεζα Κρήτης 1988.
  3. Μελέτη Υποκαταστήματος Τράπεζας Κρήτης στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Εργοδότης: Τράπεζα Κρήτης 1988.
  4. Μελέτη Υποκαταστήματος Εμπορικής Τράπεζας στην Νέα Φιλαδέλφεια.    Εργοδότης: Εμπορική Τράπεζα 1989.
  5. Μελέτη Υποκαταστήματος Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος στην Φαρκαδώνα. Εργοδότης: Αγροτική Τράπεζα 1989.